Golfens historia

Det är inte helt säkert varifrån sporten golf kommer men mycket tyder på att sporten har sitt ursprung från Skottland. Det går bland annat att läsa om golf i texter redan från 1400-talet. I detta fall är det lagar som säger att ”gowf” är förbjudet att spelas. Om detta verkligen är golf finns det olika åsikter om. Vissa forskare vill mena att gowf snarare skulle kunna vara ursprunget till det som idag heter landhockey.

GolfbollOm inte ”gowf” är det tidigaste uttrycket för golf så hittas nästa historiska avtryck på 1600-talet. Det fanns då en sport i Nederländerna som gick ut på att putta mindre bollar ner i hål. Detta skulle då ske med speciella klubbor. Intresset för golf växte och år 1744 grundades världens första golfklubb. Detta då i Edinburgh (Skottland). Det skulle ta över 60 år innan en klubb startades upp utanför Storbritannien men kopplingen till landet var ändå tydlig. Stora delar av dagens Indien var länge under brittiskt styre och här öppnades en golfklubb 1829.

Ser man på dagens regler är det ännu en gång Skottland som bär golfen framåt. I mitten av 1800-talet började klubborna ta form, reglerna bli mer lika dagens och banorna designas mer likt de banor som skapas idag. Men det var inte bara materialet som förbättrades för spelaren utan en stor förändring togs när nya gräsklippare kunde användas vilka skapade betydligt bättre banor. Några andra steg i golfens utveckling är när metallskaft introducerades på 20-talet och när metallhuvuden allt mer etablerade sig istället för enbart trähuvuden. Detta skedde främst på 70-talet.