Starta golfbana

golfbana

Att starta en egen golfbana är knappast något de flesta tänker på i första taget. Trots detta så är det ett val någon måste har gjort för att lägga grunden för den golfbana du nu idag spelar på. Kanske det är dags för dig att göra det samma om resan inför varje spel blir allt för lång.

Bilda förening

Om man inte själv kan eller vill finansiera bygget av hela golfbanan så bör man samla ihop alla andra i närområdet som kan vara intresserad av en golfbana. Detta kan man göra genom att bilda en förening. Är man tillräckligt många kan man dessutom koppla upp sig till riksförbundet och ta hjälp av dem.

Golfbana

Inför byggandet av själva golfbanan bör man vara medveten om att det är en lång process med höga kostnader och mycket arbete. Även efter själva byggandet är klart så kommer driften kräva mycket resurser i form av pengar och arbetskraft. Motivationen kan dock då vara högre då det faktiskt finns en golfbana att spela på och njuta av. För att komma igång med planerandet och få en översikt över vad som krävs vid byggandet av en golfbana kan man läsa denna foldern från Svenska Golfförbundet

Minigolfbana

Om man inte har möjlighet att bygga en hel golfbana eller bara vill ha något enklare att öva sin putting på och umgås med vännerna kring så kan en minigolfbana istället vara det rätta alternativet att satsa på.

Kiosk

Oavsett vilken typ av golfbana man satsar på så kan det krävas att man förser besökarna med förfriskning. Detta gör man bäst genom en kiosk av något slag. Detta är förutom en bra tjänst till medlemmarna även en fin extra inkomst för föreningen. För att pengarna skall hamna rätt krävs det dock att man är lite varsam i hanteringen. Rutiner gällande hanteringen bör tas fram för att minska risken för bortfall.